česky english

Certifikát ISO

ISO 9001:2008

Společnost PAPÍRNY BRNO a.s. je držitelem certifikátu managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 v rozsahu „Návrh a výroba školních a kancelářských potřeb, potisků, vinuté kartonáže a výrobků z plastů k balení potravin. Tisk a vazba knih“. Udělení certifikátu potvrzuje, že procesy zavedené ve společnosti PAPÍRNY BRNO a.s. jsou v souladu s pravidly a požadavky tohoto mezinárodního standardu. Dozor nad plněním pravidel a požadavků normy ISO 9001:2008 vykonává auditorská firma Lloyd's Register Quality Assurance.

Systém managementu kvality dle výše uvedené normy je uplatňován ve všech podpůrných a realizačních procesech a je neustále zlepšován. V rámci výrobního procesu používáme takové vstupní materiály a technologie, abychom minimalizovali negativní vliv na životní prostředí. Vstupní kontrola vstupních materiálů, mezioperační kontrola při výrobním procesu a výstupní kontrola je zárukou kvalitních hotových výrobků.
Certifikace FSC®

Certifikační systém FSC (Forest Stewardship Council®) vznikl v roce 1993 jako výsledek snahy sjednotit do té doby velmi nepřehledné pokusy o verifikaci/certifikaci odpovědného lesního hospodaření a garanci původu výrobků z ekologicky šetrně, sociálně prospěšně a ekonomicky životaschopně obhospodařovaných lesů. Více na www.czechfsc.cz.

Certifikace zpracovatelského řetězce je vyžadována u každého podniku, který chce vyrábět nebo prodávat FSC certifikovaný materiál/výrobek. Každá fáze zpracovatelského řetězce musí být kontrolována a certifikována.

Společnost PAPÍRNY BRNO a. s. je držitelem certifikátu s kódem SA-COC-002368/B, licenční kód FSC C041133.

Certifikace se vztahuje pouze na výrobky označené FSC.

180 let KRPA, 1835 - 2015

sídlo: Brno, Křenová 186/60, PSČ: 656 97
spisová značka: B 21249 vedená u Krajského soudu v Brně

KRPA Holding Certifikáty