česky english

Kdo jsme

Patříme k velkým zpracovatelským firmám v České republice vyrábějícím výrobky z papíru, kartonu a lepenek. Pokračujeme v tradici zpracování papíru v Brně, která se v tomto regionu rozvíjí již od konce 19. století. Za dlouhá léta svojí existence produkujeme výrobky nejvyšší kvality, které nejenže odráží vývoj v této oblasti zpracovatelského průmyslu, ale nezřídka tento vývoj i výrazně ovlivňují.

výrobní proces

V roce 2002 došlo ke kapitálovému vstupu společnosti KRPA a. s., (KRPA Holding S. A.) do PAPÍREN BRNO a. s., čímž se jsme se stali součástí KRPA Holding CZ, a. s., významné skupiny výrobně-obchodních společností vlastněných výhradně českým kapitálem.

Vyrábíme školní sešity, poznámkové bloky, záznamní knihy, zápisníky, skicáky, náčrtníky, kreslíky, denní záznamy, vánoční a balící papíry, zásobníky na známky apod. Mezi další výrobky se řadí obaly z plastů pro potravinářské účely a vinutá kartonáž (bubny, kbelíky, trubice).

výrobní proces

V rámci polygrafických služeb PAPÍREN BRNO a. s. nabízíme kvalitní ofsetový tisk a flexotisk i následné zpracování potištěných archů. Zhotovujeme plakáty, letáky, katalogy, kalendáře a nabízíme i vysoce kvalitní knihařské zpracování (včetně knižní vazby V8).

Neustále sledujeme vývojové trendy ve svém oboru a snažíme se na tyto trendy nejen reagovat, ale také je spoluvytvářet. Zvláště v novodobé historii společnosti klademe velký důraz na inovace ve výrobní technologii a nabízeném sortimentu.


180 let KRPA, 1835 - 2015

sídlo: Brno, Křenová 186/60, PSČ: 656 97
spisová značka: B 21249 vedená u Krajského soudu v Brně

KRPA Holding Certifikáty