česky english

Obchodní kontakty

Martin Groh
Obchodní ředitel
tel: +420 543 564 200
groh@papbrno.cz

Ing. Jana Paříková
Reprezentantka pro tuzemsko I.
tel.: +420 543 564 226
fax: +420 543 254 606
parikova@papbrno.cz

Bc. Michal Křiva, BA
Marketingový specialista
tel.: +420 543 564 232
fax: +420 543 254 606
kriva@papbrno.cz

Ing. Monika Kratochvílová
Reprezentantka pro export
tel.: +420 543 564 234
fax: +420 543 254 606
kratochvilova@papbrno.cz

Zuzana Lovecká
Referentka pro tuzemsko
tel.: +420 543 564 225
fax: +420 543 254 606
lovecka@papbrno.cz

Bc. Jana Beránková, DiS.
Reprezentantka pro tuzemsko II.
tel.: +420 543 564 203
fax: +420 543 254 606
berankova@papbrno.cz

Tereza Špetíková
Reprezentantka pro polygrafii
tel.: +420 543 564 227
fax: +420 543 254 606
spetikova@papbrno.cz

Anna Bedáňová
Nákup
tel.: +420 543 564 211
fax: +420 543 254 606
bedanova@papbrno.cz


180 let KRPA, 1835 - 2015

sídlo: Brno, Křenová 186/60, PSČ: 656 97
spisová značka: B 21249 vedená u Krajského soudu v Brně

KRPA Holding Certifikáty