Jak vybrat sešit do školy

01. 09. 2021

Co znamenají tři čísla v označení sešitů?

Co znamená sešit 512 nebo 465: vyznejte se ve značení

Při nákupu školních sešitů instinktivně řekneme „malý útlý sešit s velkými linkami“ nebo „velký čtverečkovaný sešit“. Jenže požadavky učitelů bývají mnohem konkrétnější.
A tak luštíme kódy jako 624, 512 nebo 445. První číslice znamená formát sešitu, druhá označuje počet listů a třetí je kódem pro to, jakými linkami jsou stránky předtištěny.
Podívejme se na to podrobněji, s orientací vám pomůže i kompletní přehled sešitů s kódy na konci článku.

Celý systém označování zavedly Papírny Brno a dodržují jej všichni čeští a slovenští výrobci sešitů.
Cílem bylo sjednotit a zjednodušit sortiment školních sešitů a zabránit vzájemnému nepochopení mezi učiteli a rodiči při nákupu sešitů kvůli vágním formulacím.

První číslice: Formát sešitu

První číslice obvykle trojmístného kódu označuje velikost sešitu a vycházejí ze standardních formátů A4, A5 a A6.

4xx – sešit formátu A4, jinak také velký sešit s rozměry 210 x 297 mm

5xx – sešit formátu A5 neboli klasický malý sešit s rozměry 148 x 210 mm

6xx – sešit formátu A6 děti používají jako slovníček nebo deníček, rozměry jsou 148 x 105 mm

Druhá číslice: Počet listů

Podle druhé číslice poznáte, kolik listů sešit obsahuje – neboli jak „tlustý“ a tím pádem i těžký.
Zejména pro nejmladší školáky je každý ušetřený gram dobrý, protože nadbytečně nezatěžuje záda.
I proto většina sešitů pro první a druhou třídu obsahuje jen deset listů.

ZAJÍMAVOST: Do počtu listů se nezapočítává obálka.

x1x – sešit s 10 listy papíru

x2x – sešit s 20 listy papíru

x4x – sešit s 40 listy papíru

x6x – sešit s 60 listy papíru

Ve vyšších třídách a hlavně na středních (a někdy i vysokých) školách často nestačí ani sešity s 80 listy papíru. Pak zapátrejte v sekci zápisníky, která nabízí produkty i s 96, 144, 176 nebo 192 listy papíru. Říká se jim také záznamní knihy.

Další možností je poohlédnout se po takzvaných karis blocích čili záznamnících s kroužkovými mechanikami. Do nich se vejde i více než 250 listů papíru, které postupně přidáváte. Listy seženete z:

  • náhradní náplně papíru s otvory pro kroužkové mechaniky     
  • nebo z college bloků, jejichž listy jsou děrované pro snadné odtržení papíru a najdete na nich i otvory pro kroužkové mechaniky.

Třetí číslice: Linkování neboli lineatura

Nejmenší školáci a školačky se teprve učí psát a k tomu potřebují dostatek prostoru pro písmena.
Starší děti s vypsanější rukou naopak ocení, když na každou stránku dostanou více textu.
V některých předmětech, typicky ve fyzice, potřebují čtverečkovaný papír, v jiných zase papíry úplně čisté.
Lineaturu sešitu z kódu vyčtete také.

xx0 – nelinkovaný sešit s čistými stránkami

xx1 – linkovaný sešit, na stránkách jsou předtištěné linky vysoké 20 mm, tedy ideální pro první nácvik psaní

xx1 pl – písmena pl v názvu sešitu označují pomocnou linku, která dětem ukazuje, kam by měla sahat malá písmena

xx2 – linkovaný sešit, předtištěné linky jsou vysoké 16 mm

xx2 pl – v tomto sešitu jsou v každém řádku dvě pomocné linky, kdy ta nižší naznačuje výšku malých písmen, ta vyšší naznačuje výšku velkých písmen a zbytek řádku má zůstat prázdný

xx3 – linkovaný sešit s linkami vysokými 12 mm

xx4 – linkovaný sešit s klasickými linkami vysokými 8 mm

xx5 – čtverečkovaný sešit s čtverečky 5 × 5 mm

xx8 – tečkovaný sešit, ten od Papíren Brno nabízí vzdálenost teček 8 × 8 mm (Přečtěte si, k čemu se tečkované sešity hodí nejvíce.)

xx10 – čtverečkovaný sešit s čtverečky 10 × 10 mm

V označení sešitů se můžete setkat i s písmenem "e" nebo "r" za číselným kódem (např. 464 E; 524 R). Toto písmeno udává, že je sešit vyrobený z ekologicky udržitelného či recyklovaného papíru.

Opakování: Jak byste slovně popsali sešit 464 E?

Sešit formátu A4 se 60 listy potištěnými řádky o výšce 8 mm na ekologicky udržitelném papíru.

Existuje ještě několik sešitů, ve kterých najdete lineaturu speciální. Patří k nim notové sešity nebo sešity s předtištěnými kolmicemi určenými k zapisování slovíček v hodinách cizích jazyků.
Existují i sešity, kde jsou linky jen na 2/3 stránky, poslední třetina je prázdná například pro obrázky. To se hodí například pro prvouku, vlastivědu nebo přírodopis.

Přehled označení sešitů na našem trhu

V této části textu uvádíme označení školních sešitů na našem trhu. Při nákupu se prosím vždy řiďte seznamy od učitelů vašich dětí. Ti vědí, jaké linky jsou vhodné v jednotlivých třídách a předmětech, vědí:

  • jak bude probíhat výuka,
  • jestli a jak pravidelně se budou při výkladu odkazovat na předchozí poznámky
  • nebo jestli si děti budou kromě zapisování textu kreslit i obrázky z probírané látky.

Deníčky či notýsky: 

624 – sešit formátu A6 s 20 listy a linkováním s výškou 8 mm

644 – sešit formátu A6 se 40 listy a linkováním s výškou 8 mm

Malé sešity:

510 – útlý malý sešit formátu A5 s 10 listy papíru bez linek

511 – útlý malý sešit formátu A5 s 10 listy a linkováním s výškou 20 mm

511 s PL – útlý malý sešit formátu A5 s 10 listy a linkováním s výškou 20 mm, řádky jsou doplněné o pomocnou linku, která označuje, jak vysoká mají být malá písmena – dětem se tak lépe píše

512 – útlý malý sešit formátu A5 s 10 listy a linkováním s výškou 16 mm

512 s PL – útlý malý sešit formátu A5 s 10 listy a linkováním s výškou 16 mm, řádky jsou doplněné o dvě pomocné linky, které označují výšku malých i velkých písmen – dětem se tak lépe píše i menším písmem a učí se nechávat mezi velkým písmenem a předchozím řádkem volný prostor

513 – útlý malý sešit formátu A5 s 10 listy a linkováním s výškou 12 mm

5110 – útlý malý sešit formátu A5 s 10 listy s čtverečkovaným papírem 10 x 10 mm

Sešity s deseti listy se používají v nižších ročnících, obvykle v 1.–3. třídách, kdy děti ještě potřebují větší prostor pro psaní písmen a čísel. Od 4. třídy obvykle učitelé zařazují sešity s klasickými 8mm linkami. Děti už mají vypsanější ruku, píší tedy i menším písmem a stačí jim užší linky.

520 – malý sešit formátu A5 s 20 listy papíru bez linek

523 – malý sešit formátu A5 s 20 listy a linkováním s výškou 12 mm

524 – malý sešit formátu A5 s 20 listy a linkováním s výškou 8 mm

525 – malý sešit formátu A5 s 20 listy s čtverečkovaným papírem 5 x 5 mm

528 – malý sešit formátu A5 s 20 listy s tečkovaným papírem 8 × 8 mm

534 – malý sešit formátu A5 s 30 listy a linkováním s výškou 8 mm doplněný dvěma kolmicemi, které řádky rozdělují na 3 sloupce pro slovíčka v cizím jazyce, českém jazyce a na výslovnost nebo jinou poznámku

540 – malý sešit formátu A5 s 40 listy bez linek

544 – malý sešit formátu A5 s 40 listy a linkováním s výškou 8 mm

545 – malý sešit formátu A5 s 40 listy s čtverečkovaným papírem 5 x 5 mm

548 – malý sešit formátu A5 s 40 listy s tečkovaným papírem 8 × 8 mm

560 – tlustý malý sešit formátu A5 s 60 listy papíru bez linek

564 – tlustý malý sešit formátu A5 s 60 listy a linkováním s výškou 8 mm

565 – tlustý malý sešit formátu A5 s 60 listy s čtverečkovaným papírem 5 x 5 mm

Velké sešity:

420 – útlý velký sešit formátu A5 s 20 listy papíru bez linek

423x – útlý velký sešit formátu A4 s 20 listy s výškou linek 12 mm a speciální lineaturou. Řádky zabírají horní 2/3 stránky a spodní 1/3 je prázdná například pro nákresy probírané látky v předmětech jako prvouka, vlastivěda či přírodověda. Případně poslouží jako čtenářský deník.

424 – útlý velký sešit formátu A4 s 20 listy a linkováním s výškou 8 mm

425 – útlý sešit formátu A4 s 20 listy s čtverečkovaným papírem 5 x 5 mm

4210 – velký sešit formátu A4 s 20 listy s čtverečkovaným papírem 10 x 10 mm, který se hodí pro výuku matematiky na 1. i 2. stupni ZŠ

440 – velký sešit formátu A5 s 40 listy papíru bez linek

444 – velký sešit formátu A4 s 40 listy a linkováním s výškou 8 mm

445 – velký sešit formátu A4 s 40 listy s čtverečkovaným papírem 5 x 5 mm

448 – velký sešit formátu A4 s 40 listy s tečkovaným papírem 8 × 8 mm

460 – tlustý velký sešit formátu A5 s 60 listy papíru bez linek

464 – tlustý velký sešit formátu A4 s 60 listy a linkováním s výškou 8 mm

465 – tlustý velký sešit formátu A4 s 60 listy s čtverečkovaným papírem 5 x 5 mm

Speciální sešity notové

ML1 – útlý notový sešit formátu A5 na šířku s 8 listy a notovou osnovou s linkami vysokými 2 mm

ML2 – notový sešit formátu A5 na šířku s 16 listy a notovou osnovou s linkami vysokými 2 mm

ML3 – notový sešit formátu A4 na výšku s 20 listy a notovou osnovou s linkami vysokými 4 mm

Speciální sešity na slovíčka

534 – malý sešit formátu A5 s 30 listy a linkováním s výškou 8 mm doplněný dvěma kolmicemi, které řádky rozdělují na 3 sloupce pro slovíčka v cizím jazyce, českém jazyce a na výslovnost nebo jinou poznámku

Speciální sešit s linkami i s prostorem na obrázky

423x – útlý velký sešit formátu A4 s 20 listy s linkováním s výškou 12 mm a speciální lineaturou, kdy řádky zabírají horní 2/3 stránky a spodní 1/3 je prázdná například pro nákresy probírané látky v předmětech jako prvouka, vlastivěda či přírodověda, případně poslouží jako čtenářský deník

Mám zájem Kontaktujte nás

Prosím vyplňte základní parametry vaší poptávky či dotazu do tohoto formuláře. My se s vámi v nejkratší možné době spojíme a probereme další potřebné podrobnosti.

Opravte prosím chyby v poptávkovém formuláři.
Odesláním formuláře potvrzuji souhlas s Podmínkami ochrany osobních údajů
* Povinné pole
Děkujeme za váš zájem

Rekapitulace Vámi uvedených údajů:

Jméno a příjmení:
Email:
Telefon:
Váš dotaz: