Společnost PAPÍRNY BRNO otevírá ve svém areálu networkingovou green zónu určenou pro setkávání zaměstnanců se studenty.

Brno, 27.5.2024 – V areálu Papíren Brno na Křenové ulici vznikne unikátní networkingová zóna. Nápad vznikl ve spolupráci se Střední školou polytechnickou Brno, Jílová. Studenti školy se zapojili do grantového projektu Lipka, který aktivitu zastřešuje. Slavnostní otevření proběhne ve středu 29.5.2024 ve 14 hodin.

S myšlenkou společného projektu přišel v únoru student Tomáš Lenomar, se kterým Papírny spolupracovaly začátkem letošního roku v rámci jiné studentské soutěže. Paletové posezení situované v zahradní části areálu zaměstnanci Papíren využívali již v předchozích letech. Nábytek byl však vlivem počasí značně opotřebován a nyní přišla vhodná chvíle vyměnit ho za nový.
„Za nápad networkingové zóny vděčíme našemu panu učiteli Přemyslu Doležalovi, který navrhl, že by se vyrobený paletový nábytek mohl využívat jako místo, kde se potkají žáci se zaměstnanci Papíren Brno,“ popisuje student Střední školy polytechnické Brno a team leader projektu.

Lipka patří k největším a nejstarším environmentálním vzdělávacím organizacím v ČR. Pomáhá dětem i dospělým, aby si našli svoji cestu k udržitelnému způsobu života, podporujeme je v přemýšlení nad souvislostmi environmentálních problémů a vlastní rolí v jejich řešení. „Sestavili jsme tým pěti nadaných studentů, kteří se na přípravě green zóny podíleli. Samotný design paletového nábytku vychází z původního posezení, které v Papírnách zaměstnanci užívali. Nábytek je ošetřen dvěma nátěry oleje pro vyšší odolnost proti přírodním živlům. Na cestě za dokončením našeho příběhu nebylo mnoho překážek, vše šlo hladce,“ doplňuje Lenomar.

Slavnostního otevření se zúčastní nejen vedení a zaměstnanci Papíren, ale také ředitel Střední školy polytechnické v Brně, dále garant žákovského miniprojektu a samozřejmě pětičlenný tým studentů, kteří paletové posezení vyrobili. Během zmíněné události dojde ke slavnostnímu přestřižení pásky k otevření networkingové green zóny, umístění cedulek s odkazem na projekt přímo na lavičky a proslovu zainteresovaných osob.  „Zapojení do žákovského miniprojektu hodnotím kladně jako velkou příležitost a zkušenost pro všechny zúčastněné - žákovský tým, školu i firmu Papírny Brno. Přesahem tohoto projektu je nadčasová spolupráce žáků školy a odborníků z praxe z Papíren Brno, kteří se při neformálních setkáních budou s žáky potkávat a sdílet své zkušenosti a příklady dobré praxe. Škola má připravovat žáky pro reálný pracovní život a vytvářet podmínky pro jejich profesní růst a rozvoj. Věřím, že projekt k této vizi přispěl, a i v čase ji bude naplňovat. Děkuji Lipce a Papírnám Brno za příležitost, spolupráci, podporu a žákovskému týmu pochvala za odhodlání, vytrvalost, úspěšnou realizaci projektu a velká pochvala za výstup paletový nábytek,“ uvádí garant žákovského miniprojektu ve škole Přemysl Doležal.
„Žákovský miniprojekt, který probíhal v průběhu posledních tří měsíců, přinesl našim žákům cenné zkušenosti a praktické dovednosti. Měli možnost pracovat a zrealizovat skutečný projekt a vidět, jak jejich nápady ožívají. Děkujeme za příležitost a těšíme se na další společné projekty, které obohatí vzdělání a zkušenosti našich žáků,“ dodává ředitel školy Vladimír Bohdálek.

Společnost PAPÍRNY BRNO věnovaly do projektu 20 standardních europalet. Na místě původního posezení přidaly navíc betonové dlaždice, které vytvoří ochrannou bariéru mezi travnatým povrchem a nábytkem. „Projekt se nám od samého začátku velmi líbil. Propojení udržitelného způsobu života a spolupráce se studenty jsou aspekty, které nám v Papírnách Brno dávají největší smysl. Europalety v našem závodě běžně používáme, nebyl tedy žádný problém pár jich postrádat. O vše ostatní včetně přepravy se postarali studenti sami. Posezení v teplých měsících hojně využíváme a jeho nový design považuji za velice vydařený,“ komentuje výkonný ředitel Miroslav Konečný.

První networkingové setkání je již naplánováno. Studenty bude čekat komentovaná prohlídka výrobní halou a následovat bude setkání s vedoucí marketingu a vedoucí zákaznického servisu v Papírnách Brno. „Pravidelná setkání našich zaměstnanců se studenty přináší do naší green zóny nový rozměr. Vzhledem k zaměření naší firmy je pro nás nezbytné být se studenty v kontaktu, abychom rozuměli jejich aktuálním potřebám a mohli jim přizpůsobovat naše výrobky. První networkingový den spojený s exkurzí ve výrobní hale je plánován na poslední týden v červnu,“ doplňuje Konečný.

Mám zájem Kontaktujte nás

Prosím vyplňte základní parametry vaší poptávky či dotazu do tohoto formuláře. My se s vámi v nejkratší možné době spojíme a probereme další potřebné podrobnosti.

Opravte prosím chyby v poptávkovém formuláři.
Odesláním formuláře potvrzuji souhlas s Podmínkami ochrany osobních údajů
* Povinné pole
Děkujeme za váš zájem

Rekapitulace Vámi uvedených údajů:

Jméno a příjmení:
Email:
Telefon:
Váš dotaz: